Kryptoměnové deriváty [jejich funkce a výhody]

Možná jste slyšeli o rychle se rozvíjejícím trhu s krypto deriváty.

Hlavní krypto burzy se předhání s nabídkou nejnovějšího derivátového produktu.

Přečtěte si, co jsou krypto deriváty a jakou funkci plní na trhu s kryptoměnami.

Že netušíte, jak se krypto deriváty na trhu používají a proč či zda vůbec jsou pro kryptoekonomii zásadní?

Tento článek poskytuje komplexní informace o tom, jak obchodníci a investoři využívají deriváty k maximalizaci svých investičních zisků nebo ke snížení rizik.

Rovněž nastíní různé formy krypto derivátů, které jsou dnes na trhu k dispozici.

Nechybí ani informace, proč jsou deriváty pro kryptoměny tak důležité.

 

Co jsou to deriváty kryptoměny?

Deriváty jsou podstatnou součástí financí: jsou to složité finanční nástroje, které používají pokročilí nebo techničtí investoři.

Investoři, korporace a vlády používají deriváty k ochraně před rizikem a volatilitou cen aktiv.

Derivát je finanční smlouva, která odvozuje svou hodnotu od podkladového aktiva. Tradičně se deriváty používají na trzích, jako jsou komodity, měny, akcie nebo dluhopisy.

Tyto smlouvy lze obchodovat běžným způsobem nebo prostřednictvím burzy.

V kryptoprůmyslu je trh s deriváty relativně nový a malý ve srovnání s tradičními trhy, nicméně to neznamená, že je v porovnání s nimi méně lukrativní.

Stejně jako akciové opce nebo komoditní futures kontrakty, krypto deriváty nabízejí ochranu proti volatilitě a nepříznivým cenovým pohybům kryptoměn.

Krypto derivát je také nástrojem pro investory, neboť jeho pomocí mohou spekulovat o budoucích cenách kryptoměn.

 

Formy krypto derivátů

Krypto futures kontrakty a perpetuální swapy

Krypto futures kontrakty a perpetuální swapy jsou dvě běžné formy derivátů nabízené kryptoburzami.

Stejně jako tradiční futures kontrakty, krypto futures a perpetuální swapy odvozují svoji hodnotu od podkladového krypto aktiva.

Krypto futures kontrakty mají omezenou životnost a jejich platnost vyprší na základě jejich příslušného kalendářního cyklu.

Například čtvrtletní futures kontrakt BTC vyprší tři měsíce od data vydání.

Na druhou stranu, jak název napovídá, perpetuální swapy nemají datum vypršení platnosti.

Obchodníci proto nemusí na rozdíl od tradičních futures kontraktů sledovat různé měsíce dodání.

V tomto případě může obchodník držet pozici na věčnost, pokud nebude „zlikvidován“ – tedy vyplacen.

Bitcoinové futures jsou největším trhem s futures v kryptoměnovém průmyslu, jehož průměrný denní objem se odhaduje na 60 miliard dolarů (leden 2021).

Jedním z největších míst pro nákup bitcoinových futures je Binance, kde pouze v lednu 2021 došlo k nákupu bitcoinových kontraktů za 650 miliard dolarů.

 

Krypto opce

Dvě nejobchodovanější opce v krypto průmyslu jsou opce na bitcoiny a ethereum, a to zejména opce evropského nebo amerického stylu vypořádané v hotovosti.

Ve srovnání s celým trhem s kryptoměnovými futures je trh opcí relativně malý a v tuto chvíli je k dispozici pouze omezená škála produktů.

Opce často využívají sofistikovaní obchodníci, kteří používají složité strategie zahrnující nákup nebo prodej více pozic opcí.

Opce nabízejí ochranu proti nepříznivým výkyvům trhu, ale existují i jejich ​​nevýhody, jako je požadavek na platbu předem.

 

Tokeny s pákovým efektem

Tokeny s pákovým efektem jsou inovativní produkt, který umožňuje uživatelům získat pákový efekt bez obav z rizika likvidace.

Tyto tokeny mají integrovaný mechanismus pákového efektu, který umožňuje uživatelům generovat předem určený násobek na denní návratnost kryptoměny.

Například token 3x BTCUP umožňuje uživatelům generovat trojnásobek denního výnosu bitcoinů. Pokud bitcoin za den vzroste o 5 %, cílem tokenu je dosáhnout 15 % výnosu pro držitele tokenů.

Na druhou stranu například token BTCDOWN umožňuje generovat pákové zisky, když cena bitcoinu klesá.

 

Proč jsou deriváty v kryptoekonomii zásadní?

Funkce derivátů jdou nad rámec diverzifikace investičního portfolia. Ve skutečnosti krypto deriváty hrají klíčovou roli při rozvoji krypto průmyslu jako uznávané třídy aktiv.

 

Diverzifikace portfolia

U derivátů máte více možností diverzifikovat více kryptoměn a vyvíjet pokročilé obchodní strategie pro generování nadměrných výnosů.

Profesionální obchodníci nyní mohou vyvíjet sofistikované obchodní strategie, jako je krátký prodejarbitrážpárové obchodování atd.

Dostupnost a rozvoj těchto sofistikovaných strategií dále zvýší likviditu podkladových kryptoměn na trhu.

 

Zvýšení likvidity

Likvidita označuje snadnost provádění úkonů na trhu bez ovlivnění ceny aktiva. Jednoduše řečeno, je to míra počtu přítomných kupujících a prodejců a toho, zda lze transakce snadno uskutečnit.

Likvidní trh nabízí vysokou nabídku a poptávku po aktivu, což kupujícím a prodávajícím usnadňuje transakce na trhu.

Nelikvidní trh je pravý opak, protože je méně účastníků trhu ochotných na tomto trhu obchodovat.

Likvidita trhu je zásadní z několika důvodů, ale především proto, že ovlivňuje, jak rychle mohou obchodníci otevírat a zavírat pozice.

Likvidní trh je obecně spojen s menším rizikem, protože obvykle vždy existuje někdo, kdo je ochoten zaujmout druhou stranu dané pozice.

To může na trh přilákat více obchodníků a investorů, což přispívá k příznivým tržním podmínkám.

Likvidita trhu také snižuje transakční náklady, protože obchodníci a investoři čelit menšímu poklesu ceny při provádění transakcí na trhu.

 

Řízení rizik

Deriváty se primárně používají k zajištění proti riziku poklesu ceny a ochraně portfolia před vysokou volatilitou cen kryptoměn.

Profesionální obchodníci jsou vždy znepokojeni celkovou expozicí portfolia na tak nestabilním trhu.

Bez trhu s deriváty nemůže profesionální obchodník chránit své portfolio před neočekávaným rizikem propadu cen.

Deriváty také fungují jako predikátory rizika. Za nejistých tržních podmínek jsou ceny opcí často předraženy.

To odráží tržní sentiment obrany vůči riziku, neboť nákupem opcí chtějí obchodníci rychle chránit svá portfolia.

 

Optimalizace zjišťování cen

Zjištění ceny je ústřední funkcí trhu. Jedná se o proces zjišťování ceny daného aktiva. Ta závisí na řadě faktorů, od struktury trhu přes likviditu až po tok informací.

Díky optimalizovanému zjišťování cen účastníci trhu vědí, že všechny dostupné informace byly asimilovány do aktuální ceny aktiva, což zvyšuje efektivitu trhu a zlepšuje cenovou spolehlivost.

Výsledkem je globální trh pro spravedlivé, efektivní a transparentní zjišťování tržní ceny.

 

Jak můžete používat deriváty v obchodování s kryptoměnami?

Deriváty se používají ze dvou hlavních důvodů: zajištění a spekulaci.

Deriváty můžete použít k ochraně svého portfolia kryptoměn před nepříznivými pohyby na trhu.

Tato ochrana se jinak označuje jako zajištění a zahrnuje otevírání nových pozic, které negativně korelují se stávajícími pozicemi.

Investoři a obchodníci zajišťují svá portfolia jako formu „pojištění“, aby zmírnili potenciální ztráty.

Futures kontrakty mohou být užitečné k ochraně vašich investic před rizikem nepříznivého vývoje, aniž by došlo ke kompromisu v držení kryptoměny.

S futures kontrakty můžete zajistit portfolio pouze se zlomkem jeho nákladů.
Například u portfolia v hodnotě 100 000 USD můžete zajistit celou expozici otevřením krátké pozice v 10x trvalém futures kontraktu za pouhých 10 000 USD, tedy 1/10 její tržní hodnoty.
V tomto scénáři by 10% zisk na této pozici zdvojnásobil vaši počáteční investici.

Zajištěním nemusíte kompromitovat své bitcoinové podíly ani je zpeněžit za nepříznivou cenu. Zajištění je tedy rozhodně lepší volbou, než jen čekat na oživení ceny a nedělat nic.

Dalším důvodem použití derivátů je spekulace o budoucí ceně kryptoměn.

Když nakupujete bitcoiny na centralizovaných trzích, dosahujete zisku pouze v případě, že ceny vzrostou. Na takovém trhu však vydělat peníze nemůžete.

Futures kontrakty vám umožňují sázet na pokles cen. Budete tak potencionálně profitovat z poklesu ceny.

U futures kontraktů můžete během období vysoké volatility obchodovat s cenovou dynamikou a nakupovat nebo prodávat za fixní cenu navzdory nestálosti trhu.

Myšlenkou je zůstat agilní a flexibilní, abyste mohli využívat volatility trhu a často obchodovat, abyste využili příhodné cenové příležitosti.

Největším lákadlem pro obchodování s deriváty je navíc pákový efekt. Pákový efekt vám umožní získat významnou expozici vůči podkladovému aktivu pouze se zlomkem jeho celkových nákladů.

Na burzách nejvyšší úrovně, jako je Binance BitMEX, si uživatelé mohou zvolit pákový efekt až 125násobek své počáteční marže.

Pomocí pákového efektu můžete zvětšit relativně malé pohyby cen, abyste potenciálně vytvořili zisky, které odpovídají vynaloženému času a úsilí.

TIP: Ověření krypto brokeři s pákou
Pro obchodování s kryptoměnami s pákovým efektem můžete využít prověřené brokery Plus500 (CFD broker – více informací zde) nebo eToro (velká recenze zde)

Mějte na paměti, že pákový efekt je dvojsečný meč, a musíte jej používat obezřetně.

Při větší volatilitě musíte cvičit, abyste se při obchodování s futures vyhnuli nadměrnému vystavení jakémukoli nepřiměřenému riziku.

‍Výhody zavedeného trhu s deriváty přesahují pouhý nástroj diverzifikace krypto portfolia. Deriváty jsou založené na podkladových kryptoměnách, nicméně se jedná o komplexní finanční produkt, který uspokojuje poptávku jak od drobných, tak od institucionálních investorů.

Rychle rostoucí trh s krypto deriváty dále rozšíří využití a přijímání kryptoměn.

Vypadá to tak, že krypto deriváty budou dříve či později konkurovat konvenčním finančním produktům jako nástroj, díky kterému mohou investoři dlouhodobě úročit své bohatství.

TIP: ZAČNĚTE OBCHODOVAT S KRYPTOMĚNAMI

1) Aktivně obchodujte s kryptoměnami přes světového brokera
[VÍCE INFORMACÍ ZDE].

2) Pasivně kopírujte úspěšné investory s kryptoměnami
[VÍCE INFORMACÍ ZDE]

3) Využijte vše v jednom: obchodní platformu, burzu, peněženku, staking, připravená portfolia, demo účet a další
[VÍCE INFORMACÍ ZDE]