DCA strategie [+využití pro kryptoměny?]

DCA strategie: Hledáte vhodnou strategii investování do kryptoměny?

Jednou z možných přístupů je strategie průměrování nákladů (DCA), která vám pomůže odstranit z obchodování emoce.

Přečtěte si, jak tuto strategii aplikovat na trhu s digitálními aktivy!

Pokud jde o investování, existuje spousta strategií s různou mírou rizik. Jednou z takových strategií je průměrování nákladů (z anglického Dollar-Cost Averaging označovaného zkratkou DCA), které je určeno k budování bohatství v průběhu času.

Jedná se o investiční přístup, při kterém periodické nákupy aktiv nakonec eliminují krátkodobé cenové výkyvy na trhu.

Je to pro vás nesrozumitelné?

Pokračujte ve čtení a dozvíte se více o této DCA strategii a o tom, jak ji efektivně využívat při vašich krypto obchodech a investicích do digitálních aktiv.

 

Investování do kryptoměny: Co je to DCA strategie průměrování nákladů a jak ji využít na kryptotrhu?

 

Co je to průměrování nákladů a na jakém principu je tato strategie založena?

Strategie průměrování nákladů neboli Dollar-Cost Averaging (DCA) investiční plán, který pomáhá investorům eliminovat rozhodnutí založená na emocích.

Při této strategii se investor snaží zmírnit účinek volatility cen rozložením nákupů do předem definovaných intervalů.

Místo investování jednorázové částky do třídy aktiv se investor rozhodne investovat pevnou částku jednou týdně, měsíčně nebo třeba dvakrát za měsíc.

Kryptoměna bitcoin btc

Investor tak aktiva nakupuje pravidelně bez ohledu na změny cen.

Představte si průměrování nákladů jako životaschopný prostředek navigace na nestabilním trhu, aniž byste museli měřit nejlepší vstupní bod.

Jelikož je kapitál rozložen do předem definovaných intervalů, má tato strategie tendenci průměrovat vaše nákupní ceny po dobu trvání investice.

Tento přístup je mnohem výhodnější než investování paušální částky za momentální tržní cenu.

V podstatě lze říci, že DCA strategie průměrování nákladů je vhodná investiční strategie pro začátečníky nebo jednotlivce, kteří se nechtějí zatěžovat technickým aspektem analýzy trhu.

Mějte na paměti, že průměrování nákladů je ideální pro dlouhodobé investory.

Cílem je držet se investičního cyklu, ve kterém je pevně stanovená částka, kterou investor trvale investuje do daného aktiva.

Při krátkodobých obchodních a investičních strategií se obvykle negativně projevuje impulzivní jednání, pocity strachu nebo chamtivosti.

Tyto nepříznivé faktory jsou z dlouhodobé strategie průměrování nákladů zcela vyloučeny. Nemohou tak negativně ovlivnit obchodní rozhodnutí.

Za zmínku stojí také to, že DCA strategie průměrování nákladů je na medvědím trhu (trh s klesajícím trendem) efektivnější.

Nyní, když znáte základní informace o průměrování nákladů, pojďme se podívat na možné dopady této strategie v různých investičních scénářích.

 

Jak funguje DCA strategie (průměrování nákladů)?

Pojďme si efektivnost dlouhodobé strategie průměrování nákladů ukázat na několika možných scénářích:

Jednorázová investice

Řekněme například, že se rozhodnete investovat jednorázovou částku 1 000 USD do aktiva v hodnotě 50 USD na akcii. Samozřejmě si můžete koupit 20 akcií najednou.

Co se ale stane, pokud se rozhodnete vaše akcie prodat, když je jejich cena na 40, 60 nebo 80 USD?

Prodejní cena v USD Zisk v USD
40 -200 USD
60 200 USD
80 600 USD

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že strategie jednorázových částek funguje nejlépe, když si správně určíte nejlepší čas pro vstup na trh – to také znamená, že byste se měli rozhodnout prodat ve správný čas.

Porovnejme tuto základní linii s potenciálními výsledky strategie průměrování nákladů.

 

DCA strategie na medvědím (trvale klesajícím) trhu

Vzhledem k tomu, že průměrování nákladů je plán nepřetržitého nákupu, budete muset váš kapitál ve výši 1 000 USD rozložit do více nákupů.

Řekněme například, že se každý měsíc po dobu čtyř po sobě jdoucích měsíců rozhodnete investovat 250 USD.

Předpokládejme, že cena trvale klesá, takže v každém předdefinovaném časovém intervalu jsou ceny 50 USD, 35 USD, 30 USD a 25 USD.

V tomto případě za investiční kapitál 1 000 USD získáte 30,4 akcií.

Jak potom tato strategie ovlivní váš zisk, pokud se rozhodnete prodávat za stejné prodejní ceny jako v předešlém příkladu?

Prodejní cena v USD Zisk v USD
40 216 USD
60 824 USD
80 1 432 USD

Protože se vám v průběhu času podařilo koupit více akcií, vaše investice roste rychleji. I když strategie paušální částky vykázala ztrátu, průměrování dolarových nákladů dokáže generovat zisk.

 

DCA strategie na býčím (trvale rostoucím) trhu

Zatímco průměrování nákladů je během medvědího trhu efektivní strategií, na býčím trhu není tento přístup tak výhodný.

V případě, že trh trvale roste, nahromadíte méně akcií než při jednorázovém nákupu.

Řekněme, že jste váš kapitál v hodnotě 1 000 USD rovnoměrně rozdělili na čtyři nákupy (250 USD měsíčně) a ceny za akcii jsou 50 USD, 65 USD, 70 USD a 80 USD.

S tímto nákupním plánem získáte 15,5 akcií.

Jak to ovlivní váš zisk?

Prodejní cena v USD Zisk v USD
40 -380 USD
60 -70 USD
80 240 USD

Z výše uvedené tabulky jasně vyplývá, že ziskovost vaší investice se v případě býčího trhu značně snižuje.

 

DCA strategie na plochém trhu

Třetím scénářem je situace, kdy je cena aktiva v průběhu času stabilní.

V tomto případě nebude mít strategie průměrování nákladů žádný dopad na vaše investice.

Řekněme, že se kupní cena aktiva během čtyřměsíčního intervalu, ve kterém pravidelně investujete 250 USD, pohybuje na 50 USD, 55 USD, 40 USD a 60 USD.

Ve výsledku po čtyřech měsících nakoupíte celkem 18,9 akcií, což je jen o něco méně než 20 akcií koupených za paušální částku 1 000 USD při ceně 50 USD za akcii.

 

Je DCA strategie vhodná při investování do kryptoměny?

Jak jste si určitě všimli, strategie průměrování nákladů je vhodná pro jakoukoli volatilní investiční třídu aktiv.

Vzhledem k tomu, že kryptoměna je v oblasti volatility v porovnání oproti ostatním třídám aktiv bezkonkurenčně na prvním místě, není nijak snadné předvídat eventuální vývoj cenových pohybů.

Právě proto se strategie průměrování nákladů jeví jako ideální pro investice do digitální měny, abyste tak díky ní vyrovnali nákupní ceny a využili poklesy trhu.

Je však zásadní zajistit, abyste během býčího cyklu neutrpěli významné ztráty.

Všimněte si, že průměrování nákladů je účinnější, když ceny digitálních aktiv zažívají pokles.

Chcete-li použít průměrování nákladů jako investiční strategii při investování do kryptoměny, můžete se rozhodnout pro zprostředkovatelské služby, které nabízejí možnosti pravidelného nákupu.

Alternativně můžete nákupní plán nastavit ručně výběrem pevné částky pro investování v předdefinovaných intervalech.

 

Jaké jsou výhody DCA strategie při investování do kryptoměny?

Z výše uvedených příkladů lze s jistotou říci, že průměrování nákladů zesiluje ziskovost investice využitím výhod cenových poklesů.

Mezi další výhody patří:

  • Pomáhá předcházet rizikům vyplývajícím ze nesprávného stanovení trhů;
  • Eliminuje investiční rozhodnutí založené na emocích;
  • Je vhodný pro zájemce o dlouhodobé investice.

 

‍Jaké jsou nevýhody DCA strategie?

Zjevnou nevýhodou je zvýšení transakčních poplatků.

Vzhledem k tomu, že tato strategie zahrnuje několik nákupů, mohou se náklady na obchodování výrazně zvýšit, zejména při používání služeb zprostředkování kryptoměny na burzách typu fiat-za-krypto.

V závislosti na vaší ziskovosti a délce investice však nemusíte nutně pociťovat účinky zvláštních nákladů vyplývajících z pravidelných nákupů oproti nákupu s paušální částkou.

Existují také potenciální ztráty v důsledku konzistentního nárůstu ceny aktiva. Čím vyšší jsou nákupní ceny v průběhu času, tím menší je dopad průměrování nákladů.

 

Vyplatí se DCA strategie?

Průměrování nákladů je silná investiční strategie pro začátečníky a méně technicky zaměřené investory, zejména pokud dlouhodobě investují na volatilním trhu jako je právě ten s digitálními aktivy.

V případě kryptoměn je pravděpodobnost nesprávného určení je nízká a rizika vyplývající z investičních rozhodnutí založených na emocích jsou značně snížena.

TIP: ZAČNĚTE OBCHODOVAT S KRYPTOMĚNAMI

1) Aktivně obchodujte s kryptoměnami přes světového brokera
[VÍCE INFORMACÍ ZDE].

2) Pasivně kopírujte úspěšné investory s kryptoměnami
[VÍCE INFORMACÍ ZDE]

3) Využijte vše v jednom: obchodní platformu, burzu, peněženku, staking, připravená portfolia, demo účet a další
[VÍCE INFORMACÍ ZDE]