Technická analýza při obchodování s kryproměnou [2024]

Pokud to s obchodováním s kryptoměnami myslíte vážně – pak budete muset zapracovat na vašich analytických dovednostech.

K porozumění a hodnocení kryptoměnového trhu se totiž budete spoléhat zejména na fundamentální a technickou analýzu.

V tomto článku se podrobně podíváme na technickou analýzu a její výhody i nevýhody.

Přečtěte si, v čem tato analýza spočívá a naučte se díky ní předvídat vývoj na kryptotrhu.

Zatímco fundamentální analýza umožňuje přijímat obchodní rozhodnutí s přihlédnutím k celkovým ekonomickým trendům, průmyslovým podmínkám a finančním cílům, technická analýza si na druhé straně klade za cíl porozumět sentimentu trhu studiem minulých tržních dat, jako je cena a objem obchodování.

Studiem těchto parametrů jsou obchodníci schopni předvídat směr pohybů cen jednotlivých digitálních aktiv.

Pojďme se podrobněji podívat na technickou analýzu.

 

Proč je technická analýza pro krypto obchodování důležitá?

5 výhod technické analýzy

 

1) Schopnost odhadnout, kdy do obchodu vstoupit a zase z něj vystoupit

Důležitost technické analýzy spočívá v tom, že učí obchodníka identifikovat správný čas pro investice a výstup se zisky.

 

2) Studium minulých vzorců a jejich aplikace na budoucí obchody

Historická data a grafy lze použít k pochopení reakcí trhu a jejich dlouhodobějšímu aplikování.

 

3) Zachycení dynamiky trendů

Technická analýza snadno pomůže určit trendy – ať už jde o vzestupný trend nebo sestupný trend.

 

4) Podpora a odolnost

Podpora a odolnost jsou jednou z nejrozšířenějších metod technické analýzy k identifikaci cenových bodů na grafu, který má tendenci se zastavit a pohybovat opačným směrem, když narazí na určité cenové body.

 

5) Minimalizace rizik

Technická analýza vám pomůže porozumět myšlení obchodníků a minimalizovat rizika.

 

Přístup k technické analýze

 

Základy technické analýzy jsou založeny na třech přístupech:

Trh reaguje na současné dění ve světe

Existuje mnoho faktorů, které se na trhu neustále se odrážejí v cenách nejen kryptoměn, ale akcií a indexů.

Může se jednat o v podstatě cokoliv – od ekonomických přes politické sociální po psychologické faktory.

Těmito faktory mohou být emoce investorů vůči inflaci, reakce obchodníků na údaje o úrokových sazbách, pocity zaměstnanců vůči jejich platům nebo nevyřízeným oznámením o zisku atd.

To znamená, že ceny také odrážejí očekávánípředpokladynejistoty – ať už racionální nebo iracionální, mnoha investorů.

Jak se trh mění, přizpůsobuje se spolu s cenami odrážejícími tato nová data.

Jediné údaje, které nejsou zahrnuty, jsou přírodní katastrofy, jako jsou povodně, masivní zemětřesení, lesní požáry, sněhové kalamity atd.

Pro tyto faktory není možné vytvořit statistický závěr. Jsou tedy analyzovány a nakonec vyjádřeny jako závěrečná cena, za kterou je transakce uzavřena.

Stručně řečeno, lze říci, že cena zahrnuje všechny dostupné základní informace a zároveň mnoho dalších aspektů stejného nebo většího významu.

 

Ceny se pohybují v trendech

K cenovým pohybům může docházet po celé dny, týdny, měsíce a roky, což vytváří býčí neboli stoupavý trh.

Stejně tak se ceny mohou ve stejných obdobích pohybovat směrem dolů a vytvářet medvědí – tedy klesavý trh.

Třebaže je směr pohybu ceny (nahoru nebo dolů) krátký jen několik minut, nebo naopak dlouhý – třeba celé roky, hovoříme o trendu, což je jeden z nejdůležitějších konceptů technického přístupu.

Trhy se pohybují v trendech a investoři se snaží trendy identifikovat a sledovat. Myšlenkou zmapování cenové akce trhu je snadno identifikovat trendy v raných fázích jejich vývoje.

Trendy pokračují jedním směrem, dokud nedojde ke změnám, které mohou vést k rozdílům v rovnici nabídky a poptávky. Výsledkem je pohyb v opačném směru.

Obchodník tak musí nejen detekovat trend v jeho raných fázích za účelem sledování jeho směru, ale také identifikovat, kdy se trend začne pohybovat v opačném směru a uzavřít pozici se ziskem.

 

Historie se opakuje

Technická analýza a psychologie člověka jdou ruku v ruce. Grafické vzorce za posledních mnoho let odhalují býčí nebo medvědí psychologii trhu.

Ze stejného důvodu, že tyto vzorce v minulosti dobře fungovaly, se předpokládá, že budou dobře fungovat i v budoucnosti.

Psychologie člověka se příliš nemění a na finančních trzích existují určité vzorce lidského chování, které byly v minulosti již charakterizovány a které se nyní opakují a budou se opakovat i v budoucnosti.

To umožňuje stanovit, že budoucí pohyby trhu budou velmi podobné pohybům, ke kterým došlo již v minulosti.

Trhy mohou být nepředvídatelné a pohyby cen zcela náhodné, ale techničtí analytici vždy identifikovali vzorce lidského chování zkoumáním minulých trhů.

Investoři se drží určitých návyků, které se jen málokdy mění. Jako obchodník musíte těchto informací využít, abyste získali převahu nad případnou nepředvídatelností trhu.

 

Technické indikátory

Níže naleznete 4 technické ukazatele:

1) Trendy

Trendy se používají k detekci vývojových tendencí na finančních trzích a indikaci směru pohybu cen.

 

2) Momentum

Momentum se používá k určení síly a slabosti nebo vzestupu a pádu ceny aktiva. Ukazuje trend cen a změny, které v určitém čase aktivum zaznamenalo.

Momentum se používá k předvídání změn trendů.

 

3) Volatilita

Volatilita je měřítkem cenových variací. Může to být celkový pohyb mezi nízkými a vysokými cenovými body v určitém období nebo průměr těchto pohybů.

Volatilitu lze měřit a vypočítat na základě historických cen a také použít k identifikaci trendů. Udává také, zda je trh tzv. překoupený nebo přeprodaný a může poukazovat na změnu trendu.

 

4) Objem

Objem se používá ke studiu objemu trhu. Vývoj objemu úzce souvisí se změnami ceny aktiva.

 

Základní nástroje pro provádění technické analýzy

Podívejme se na několik ukazatelů, které mohou obchodníkům v technické analýze pomoci.

 

Svíčkové grafy

Svíčkové grafy jsou jedním z nejúčinnějších grafů pro provádění technické analýzy.

Svíčkové grafy zobrazují velikost pohybů cen v různých barvách, zelená pro pozitivní svíčku a červená pro negativní svíčku.

svíčkový graf technická analýza

Každý svícen zobrazuje čtyři důležité součásti, které slouží k poskytnutí užitečných informací ve snadno čitelném a stručném formátu.

Mezi čtyři důležité součásti svíčkového grafu patří:

  • Otevírací cena
  • Nejvyšší cena
  • Nejnižší cena
  • Zavírací cena

 

Podpora a odolnost

Další jednoduchou a efektivní metodou provádění technické analýzy je identifikovat oblasti podpory a odolnosti.

Jinými slovy, identifikace úrovně, kde cena má tendenci najít podporu, jak klesá, a kde cena má tendenci najít odpor, jak stoupá.

Trh má zájem na nákupu nebo prodeji za určitou cenu, což vytváří úrovně, které je obtížné prorazit.

 

Trendové linie

Dalším základním nástrojem technické analýzy je trendová linie. Jak název napovídá, cílem je identifikovat linii, která představuje trend.

Techničtí analytici sledují vrcholy nebo dna, aby identifikovali jasný býčí nebo medvědí trend ceny kryptoměny.

 

Klouzavé průměry

Dalším ukazatelem, který technickým analytikům pomáhá, je analýza datových bodů, které vytvářejí řadu průměrů – a to tzv. klouzavých průměrů.

Zde jsou dva nejčastější typy klouzavých průměrů:

  • Jednoduché klouzavé průměry
  • Exponenciální klouzavé průměry

Zatímco jednoduché klouzavé průměry se počítají součtem nejnovější řady cen, exponenciální klouzavé průměry sledují cenu v čase.

 

Index relativní síly

Index relativní síly (RSI) je indikátor hybnosti, který se používá k určení velikosti nedávných cenových změn, tj. zda je kryptoměna překoupena nebo přeprodána.

 

Bollingerovo pásmo

Tento nástroj technické analýzy pomáhá určit přeprodaná a překoupená aktiva a to, zda jsou ceny relativně vysoké nebo nízké.

 

Standardní odchylka

Jedná se o široce používaný ukazatel rizika. Standardní odchylka je měřítkem průměrného rozložení cen nebo výnosů aktiva.

 

TIP: TECHNICKÁ ANALÝZA NA DEMO ÚČTU
Vyzkoušejte si nástroje technické analýzy na demo účtu, kde si můžete procvičovat obchodování bez rizika a zdarma.
Cvičné účty poskytuje např. platforma eToro nebo broker Plus500.

 

3 nevýhody technické analýzy

Technická analýza má kromě řady výhod i své nevýhody.

Níže je uvedeno několik z nich:

1) Technické indikátory občas udávají protichůdné signály

Jsou chvíle, kdy jeden nebo více technických indikátorů zobrazí signál nákupu a jiný indikátor zobrazí signál prodeje.

To může negativně ovlivnit vaše obchodní rozhodnutí a způsobit mnoho chaosu.

Abyste se vyhnuli dalšímu zmatku, měli byste pro určení vstupního a výstupního bodu použít kombinaci různých technických indikátorů, vzorců, objemů a klouzavých průměrů.

 

2) Technická analýza není vždy přesná

Přestože často bývá výsledek technické analýzy velmi účinný, technická analýza není vždy správná. Žádný technický ukazatel není dokonalý.

Začínající obchodníci se často dopouští velké chyby – technickým metodám přisuzují až příliš velkou spolehlivost a přesnost.

Navržený možný vstupní nebo výstupní bod pro nákup či prodej kryptoměny nezaručuje úspěšný obchod. Po vstupu se cena může snížit. Po výstupu mohou ceny také růst.

Na kryptoměnovém trhu není nic pevně dáno – ani výsledky technické analýzy ne.

 

3) Protichůdné názory

Existuje šance, že názor jednoho technického analytika ohledně cenového vývoje kryptoměny může být v rozporu s názorem jiného analytika.

Technické metody používané k analýze cenových pohybů se mohou u jednotlivých analytiků lišit.

 

Technická analýza: ano či ne?

Při obchodování nikdy nejednejte impulzivně a neřiďte se pouze jedním technickým parametrem.

Vaše každé obchodní rozhodnutí by mělo být učiněno na základě souhrnu mnoha proměnných, které vstupují do hry a ovlivňují kryptoměnový trh.

TIP: ZAČNĚTE OBCHODOVAT S KRYPTOMĚNAMI

1) Aktivně obchodujte s kryptoměnami přes světového brokera
[VÍCE INFORMACÍ ZDE].

2) Pasivně kopírujte úspěšné investory s kryptoměnami
[VÍCE INFORMACÍ ZDE]

3) Využijte vše v jednom: obchodní platformu, burzu, peněženku, staking, připravená portfolia, demo účet a další
[VÍCE INFORMACÍ ZDE]