Co je to DeFi a Yield Farming?

Jednou z nejžhavějších oblastí kryptoměny je dnes decentralizované financování (DeFi).

Podnikatelé na kryptotrhu obnovují tradiční finanční nástroje v decentralizovaném prostředí, mimo kontrolu jakékoli společnosti nebo vlády.

Na jakém principu DeFi funguje a co je to Yield Farming?

Klíčovou hnací silou DeFi je potřeba transparentnějšího a otevřenějšího finančního systému.

Jedná se o koncept fungující na síti blockchain, který uživatelům poskytuje progresivní a agilní nástroje a snižuje operační riziko spojené s tradičním finančním modelem.

Odvětví DeFi (Decentralized Finance) v roce 2020 velmi rychle vzkvétalo – a to s novými mincemi, jako je UMA a COMP.

DeFi uživatelům umožnilo využívat tradiční služby, jako je půjčování (vedoucí k výnosovému zemědělství – tzv. Yield Farming), v decentralizovaném ekosystému.

Na nadměrný růst ekonomiky DeFi za poslední rok poukazuje mnoho finančních zpráv, přičemž jeho celková hodnota v současné době představuje 18,09 miliardy USD.

 

Co je to DeFi a Yield Farming?

 

DeFi vs. tradiční finance

Decentralizované a tradiční finance mají tři hlavní rozdíly:

  • Veřejný blockchain funguje na základě důvěry jeho uživatelů v decentralizovaný finanční model. Řídí všechny operace v tomto sektoru.
    V tradičních financích fungují vlády a banky jako zdroj důvěry a řídí operace.
  • DeFi je open source a umožňuje vstup komukoli s programovacími dovednostmi k vytváření aplikací na veřejném blockchainu.
    Banky nejsou ochotny vystavit své vnitřní operace veřejnosti.
  • DeFi podporuje inovace tím, že nechává vývojáře, aby vytvářeli své vlastní aplikace; zatímco v tradičních modelech je implementace nových technologií obvykle zpomalena byrokracií a regulačními překážkami.

Vzájemná důvěra je pro DeFi velkou výhrou oproti modelu tradičního financování.

Například pokud si chcete půjčit od banky, existuje zákonný požadavek na provedení kontroly totožnosti a úvěru, aby bylo možné posoudit, zda je dlužník schopen splácet dluh.

V DeFi jde o vzájemnou důvěru a ochranu soukromí.

Budou-li regulační orgány i nadále potlačovat inovace, ve finančním odvětví nakonec nezbude místo pro zprostředkovatele – tradiční finanční systém bude zcela nahrazen tím decentralizovaným.

 

Aplikace DeFi

Prvním projektem v rámci DeFi byl bitcoin, který lidem umožnil dokončit finanční transakci bez finančního zprostředkovatele, jako banka nebo jiná finanční instituce.

Bitcoiny a několik dalších kryptoměn tak zahájily první vlnu DeFi.

Druhá vlna DeFi blockchainem Ethereum však k této technologii přidala další vrstvu programovatelnosti.

Téměř všechny aplikace DeFi jsou postaveny na blockchainu Ethereum – síti, která udržuje sdílenou knihu digitálních hodnot.

Účastníci v síti řídí vydávání kryptoměny (etheru) decentralizovaným způsobem.

Decentralizované burzy (označované zkratkou Dex), jako je Uniswap, fungují zcela peer-to-peer, aniž by platformu spravovala jakákoli společnost nebo jiná instituce.

Mezi služby DeFi v roce 2021 patří například:

  • Půjčování kryptoměn pro strategie Yield Farming (výnosového zemědělství).
  • Vytváření a výměna derivátů měn, drahých kovů a dalších aktiv v reálném světě pomocí Synthetix.
  • Nákup kryptoměny, jako jsou DAI a USDC, jejichž cena je navázána na americký dolar.

Výhodou DeFi je shlukování decentralizovaných aplikací (dApps) a maximalizování tak návratnosti. Decentralizovaná povaha DeFi znamená, že vše lze provést pomocí smartphonu.

V budoucnu bude pravděpodobně standardem kupovat nemovitosti nebo pozemky pomocí dApps – a to prostřednictvím inteligentních smluv. Bez zapojení právníků a agentů bude proces mnohem rychlejší a hlavně levnější.

V současnosti jsou do systému DeFi zapojeni i někteří vysoce postavení hráči z oblasti finančnictví a 75 největších světových bank testuje blockchainové aplikace.

 

Co je to Yield Farming?

Yield Farming neboli výnosové farmářství je praxe vsazování nebo půjčování kryptoaktiv za účelem generování vysokých výnosů nebo odměn v podobě další kryptoměny.

Tato inovativní, ale riskantní a nestálá aplikace decentralizovaného financování (DeFi) v poslední době stoupla na popularitě díky dalším inovacím, jako je těžba likvidity.

Yield Farming je v současné době největší hnací silou růstu stále se rodícího sektoru DeFi, kterému v roce 2020 pomohlo k růstu tržní kapitalizace z 500 na 10 miliard amerických dolarů.

Stručně řečeno, protokoly o Yield Farming motivují poskytovatele likvidity (LP) k tomu, aby vsadili nebo uzamkli svá krypto aktiva v inteligentním smluvním likviditním fondu.

Těmito pobídkami může být procento transakčních poplatků, úroků od věřitelů nebo tokeny. Tyto výnosy jsou vyjádřeny jako roční procentní výnos (APY).

Čím více investorů přidává finanční prostředky do souvisejícího fondu likvidity, tím se zvyšuje hodnota vydaných výnosů.

Nejprve „farmáři“ s největšími výnosy vsázeli známé stablecoiny, jako je USDT, DAI a USDC. Nejoblíbenější protokoly DeFi však nyní fungují v síti Ethereum a nabízejí tokeny správy pro takzvanou těžbu likvidity.

K těžbě likvidity dochází, když účastník Yield Farmingu získá odměnu za token jako další kompenzaci a dostane se do popředí poté, co společnost Compound začala vydávat raketově rostoucí tokeny správy COMP svým uživatelům platformy.

Většina protokolů o Yield Farming nyní odměňuje poskytovatele likvidity tokeny správy, s nimiž lze obvykle obchodovat jak na centralizovaných burzách, jako je Binance, tak na decentralizovaných burzách, jako je Uniswap.

 

Jak funguje Yield Farming?

Investor se přidá k platformě DeFi, jako je například platforma Compound, kde sbírá kryptoaktiva a půjčuje je dlužníkům, kteří splácejí úroky z půjčky investorovi.

Úroky mohou být fixní nebo variabilní podle sazeb stanovených jednotlivými platformami. Platforma Compound odměňuje uživatele například svým nativním tokenem „Comp“ spolu s platbou úroků.

Aby si dlužník mohl z platformy vypůjčit nějaké prostředky, bude muset před zahájením obchodu složit dvojnásobek vypůjčené částky jako formu zajištění.

Pomocí inteligentních kontraktů lze hodnotu kolaterálu zkontrolovat kdykoli. Pokud je nižší než vypůjčená částka, může smlouva vést k likvidaci účtu dlužníka a věřiteli se platí úroky.

To znamená, že věřitel nebude nikdy ve ztrátě, i když dlužník při splácení selže.

Abyste pochopili, jak jsou takové vysoké výnosy pravděpodobné, musíte porozumět těžbě likvidity, pákovému efektu a riziku, což jsou tři základní prvky Yield Farmingu.

 

1) Těžba likvidity

Distribuce tokenů uživatelům protokolu se nazývá těžba likvidity. Vytváří další pobídky pro „farmáře“, protože k výnosu, který již vytvářejí, lze přidat symbolické odměny.

Farmář může být někdy ochoten postoupit svůj počáteční kapitál, aby získal odměny v podobě distribuovaných tokenů, jako je COMP, přičemž jejich celková strategie zůstane vysoce zisková.

 

2) Pákový efekt

Pákový efekt pomáhá zajistit vysokou návratnost. Jde o strategii využití vypůjčených peněz ke zvýšení pravděpodobné návratnosti investice.

Farmář vloží své mince jako kolaterál do jednoho z půjčovacích protokolů a poté si vypůjčí další mince. Vypůjčené mince se poté použijí jako další zajištění k vypůjčení dalších mincí.

Pokud farmář tento proces stále opakuje, využívá svůj počáteční kapitál několikrát a generuje kumulativní výnosy.

 

3) Rizika

Farmáři jsou ochotni riskovat, aby dosáhli dvou nebo tříciferných výnosů APY. Půjčky, které si berou, jsou náchylné k likvidaci, pokud klesnou pod určitou hranici poměru zajištění.

S inteligentním kontraktem existují také rizika, jako jsou chyby a změny platforem nebo hackerské útoky, které se snaží zcizit fondy likvidity.

 

Strategie Yield Farmingu

Strategie výnosového zemědělství má za cíl generovat vysoký výnos z kapitálu. Přímým způsobem, jak získat APY na svůj kapitál, je půjčování.

Farmář může například poskytnout stablecoin, jako je DAI, na půjčovací platformě a začít získávat určité výnosy ze svého kapitálu.

Díky likviditě a finanční páce mohou farmáři dosahovat vysokých zisků – avšak s vysokým rizikem ztrát.

Dodáním mincí do jednoho z fondů likvidity může být farmář odměněn poplatky, které jsou účtovány za výměnu různých tokenů. Díky těžbě likvidity mohou tento výnos znovu zvýšit a získat další tokeny.

 

Vyplatí se do DeFi investovat?

Vzhledem k tomu, že DeFIi funguje na technologii blockchain, který je od přírody neměnný, ztráty v systému DeFi jsou také trvalé, a nelze je tudíž vrátit zpět.

Doporučuje se proto, aby se uživatelé skutečně seznámili s riziky Yield Farmingu a provedli vlastní výzkum, než se do této investiční strategie pustí.

 

TIP: ZAČNĚTE OBCHODOVAT S KRYPTOMĚNAMI

1) Aktivně obchodujte s kryptoměnami přes světového brokera
[VÍCE INFORMACÍ ZDE].

2) Pasivně kopírujte úspěšné investory s kryptoměnami
[VÍCE INFORMACÍ ZDE]

3) Využijte vše v jednom: obchodní platformu, burzu, peněženku, staking, připravená portfolia, demo účet a další
[VÍCE INFORMACÍ ZDE]