Fundamentální analýza při obchodování s kryptoměnou [2024]

Fundamentální analýza? Pro úspěšné obchodování na kryptoměnovém trhu jsou zapotřebí analytické dovednosti – na kterých byste – pokud to s obchodováním myslíte vážně, měli zapracovat.

V následujícím článku se zaměříme na fundamentální analýzu.

Zjistěte, v čem tato analýza spočívá a naučte se díky ní předvídat vývoj na kryptotrhu.

Zatímco pomocí technické analýzy dokážete porozumět sentimentu trhu – a to studiem minulých tržních dat, jako je cena a objem obchodování, pomocí fundamentální analýzy jste schopni přijímat obchodní rozhodnutí s přihlédnutím k celkovým ekonomickým trendům, průmyslovým a finančním podmínkám.

V tomto článku se podrobněji zaměříme právě na fundamentální analýzu.

 

TIP: ZÍSKEJTE 500 KČ S COINMATE
Otevřete si účet u Coinmate přes tento odkaz, nakupte kryptoměny alespoň za 1000 Kč a získáte 500 Kč na váš Coinmate účet.

 

Obchodování s kryptoměnou: Co je to fundamentální analýza a proč je důležitá?

 

Co je to fundamentální analýza?

Fundamentální analýza je sada metod k analýze základních metrik a zásad daného aktiva – v našem případě kryptoměny.

Jedná se o běžnou metodu, kterou obchodníci a investoři používají ke zjištění skutečné hodnoty aktiva.

V případě kryptoměn se fundamentální analýza skládá ze studia měny jako celku – a to od makro faktorů, jako je krypto ekonomika a tržní kapitalizace, až po mikro faktory, jako je volatilita cen.

Jde tedy o snahu určit vnitřní hodnotu digitální mince pomocí širšího ohledání, které je poté zúženo.

Investor například začíná tím, že vezme v úvahu zdraví a hospodaření daného krypto projektu, a poté se vrhne na mikro faktory, jako je marketing nebo dodržování stanoveného plánu.

Metriky potřebné pro fundamentální analýzu kryptoměny lze rozdělit do tří kategorií:

  • projektové metriky,
  • finanční metriky,
  • blockchainové metriky.

 

TIP NA RECENZE KRYPTO A CFD BROKERŮ
Přečtěte si detailní recenze předních brokerů a burz na obchodování s kryptoměnami.
Patří mezi ně např. platforma eToro, burza Binance nebo broker Plus500.

 

Jak provést fundamentální analýzu kryptoměny?

Na akciovém trhu se tradičně a zcela běžně setkáváte s obchody a investicemi na základě fundamentální analýzy.

Fundamentální analýzu však můžete využít také při obchodování s digitálními aktivy.

Vzhledem k extrémní volatilitě a masivnímu nárůstu počtu kryptoměn nabývá potřeba fundamentální analýzy na významu.

kryptoměnový trh je nestálý

Na kryptoměnovém trhu již byly uvedeny tisíce krypto projektů, které selhaly, na druhou stranu se objevilo i mnoho nových zajímavých projektů, které jsou na vzestupu.

Vzhledem k tomu, že se kryptoměnový trh velmi dynamicky mění a rychle vyvíjí, může vám při odhadu hodnoty jednotlivých digitálních mincí pomoci dobrá znalost fundamentálních metrik.

 

Prvky fundamentální analýzy kryptoměny

Při provádění fundamentální analýzy dané kryptoměny lze zvážit nepřeberné množství kritérií a metrik.

Rovněž neexistuje jedna jediná metrika, která by poskytovala klíč k nalezení vnitřní hodnoty mince.

Proto je důležité vybrat správnou sadu metrik a k problematice určení hodnoty kryptoměny přistupovat komplexně.

 

Pojďme se nyní podrobněji podívat na jednotlivé kategorie metrik potřebných k fundamentální analýze.

Projektové metriky

Whitepaper

Pravděpodobně nejdůležitější metrikou je dokument označovaný jako „white paper“, což je nejzákladnější listina krypto projektu.

Jedná se o technický dokument, který poskytuje hloubkový pohled na projekt. Podrobně popisuje cíle, prostředky k jejich dosažení, případy použití, použitou technologii, nabídku mincí atd.

 

Tým

Vývojáři stojící za projektem vzbuzují důvěru mezi uživateli a investory. Členové týmu, jejich relevantní zkušenosti, odbornost a jejich veřejné profily jsou faktory, které budují důvěryhodnost.

 

Ekonomická síla krypto projektu

Sem spadá nabídka, povaha a užitečnost krypto mince. Poskytuje projekt rámec pro těžbu mincí, jaká je konečná nabídka mincí a na jakém principu funguje přidělování měny?

Nejasná nebo irelevantní ekonomická situace bez definovaného případu použití kryptoměny by vás od nákupu měla odradit.

Kromě výše uvedených metrik můžete krypto projekt rovněž hodnotit na základě jiných kritérií, jako jsou konkurenti a zveřejněný plán budoucího vývoje.

 

Finanční metriky

Tržní kapitalizace

Tržní kapitalizace je součinem celkové oběžné nabídky a aktuální ceny mince. Tuto metriku můžete použít ke stanovení zralosti hodnoty projektu a jeho růstového potenciálu.

 

Likvidita a objem

Snadnost, s jakou lze s měnou na trhu obchodovat, se měří jako její likvidita. Objem obchodování pak pomáhá porozumět hladinám likvidity kryptoměny.

V ideálním případě musí mít mince konzistentní objem obchodování s minimálním rozpětím nabídka-poptávka.

 

Blockchainové metriky

Počty transakcí

Toto je metrika obchodní aktivity konkrétní mince.

Vyšší počet transakcí je obecně prospěšný pro růst, nicméně s touto metrikou lze snadno manipulovat organizovaným převodem finančních prostředků mezi spřízněnými stranami, aby byl počet transakcí vysoký.

 

Hodnota transakce

Na rozdíl od předchozí metriky je hodnota transakce lepším determinantem hodnoty mince. Vyhodnocuje peněžní hodnotu transakcí, které proběhly v určitém časovém období.

 

Transakční poplatek

Jedná se o poplatek, který se těžařům nebo validátorům platí za potvrzení transakcí. Je to důvěryhodný ukazatel poptávky po konkrétní minci.

Vyšší poplatky za transakce znamenají, že uživatelé jsou ochotni zaplatit více za to, aby byly jejich transakce potvrzeny co možná nejdříve.

 

Fundamentální analýza: Ano či ne?

Nespoléhejte se na štěstí nebo jen na jedno jediné kritérium a vybudujte si důmyslnou obchodní strategii kombinující poznatky z fundamentální a technické analýzy.

To vám pomůže při nalezení vhodných kryptoměn a při načasování obchodů tak, abyste je uzavírali se ziskem.

Čím dříve si uvědomíte, že obchodování s kryptoměnou není o štěstí, ale o vašich analytických dovednostech a znalostech z oblasti kryptotrhu, tím rychleji začnete uzavírat obchody se zisky.

Schopnost porozumět skutečné hodnotě mince, bez ohledu na její obchodní cenu, je důležitá. Právě k tomu vám pomůže fundamentální analýza.

TIP: ZAČNĚTE OBCHODOVAT S KRYPTOMĚNAMI

1) Aktivně obchodujte s kryptoměnami přes světového brokera
[VÍCE INFORMACÍ ZDE].

2) Pasivně kopírujte úspěšné investory s kryptoměnami
[VÍCE INFORMACÍ ZDE]

3) Využijte vše v jednom: obchodní platformu, burzu, peněženku, staking, připravená portfolia, demo účet a další
[VÍCE INFORMACÍ ZDE]