ICO (Initial Coin Offering): 7 znaků neúspěchu ICO

ICO ve světě kryptoměn aneb chtěli byste lépe pochopit krypto technologie a proniknout do tajů kryptoměny a blockchainu?

V tomto článku se podrobněji podíváme na počáteční nabídku mincí (ICO – Initial oin Offering) a její úskalí.

 

Co je to Initial Coin Offering (ICO)?

Počáteční nabídka mincí (ICO) je způsob, jak zvýšit kapitál v prostředí kryptoměny a blockchainu.

Na ICO lze pohlížet jako na první veřejnou nabídku (IPO), je s tím rozdílem, že se veřejně nenabízí akcie, nýbrž kryptoměny.

Není to však nejpřesnější srovnání, protože mezi těmito dvěma aktivitami zvyšování kapitálu existují i další zásadní rozdíly. Startupy primárně využívají ICO k získávání kapitálu.

Hlavní výhodou ICO je, že odstraňuje prostředníky z procesu získávání kapitálu a vytvářejí přímé spojení mezi společností a investory. Kromě toho jsou sladěny zájmy obou stran.

 

Druhy počáteční nabídky mincí (ICO)

Níže jsou uvedeny dva typy počátečních nabídek mincí:

 

1) Soukromé ICO

V soukromých počátečních nabídkách mincí se procesu může účastnit pouze omezený počet investorů.

Obecně se soukromých ICO mohou účastnit pouze akreditovaní investoři (finanční instituce a jednotlivci s vysokou čistou hodnotou) a společnost se může rozhodnout stanovit minimální částku investice.

 

2) Veřejné ICO

Veřejné počáteční nabídky mincí jsou formou skupinového financování zaměřeného na širokou veřejnost. Veřejná nabídka je demokratizovanou formou investování, protože se investorem může stát téměř každý.

Z důvodu regulačních obav se však soukromé ICO stávají životaschopnější alternativou ve vztahu k veřejným nabídkám.

Vzestup kryptoměn a technologie blockchain pomáhá zvyšovat popularitu ICO. V roce 2017 bylo pomocí ICO získáno více než 7 miliard dolarů. V roce 2018 se toto číslo téměř zdvojnásobilo.

Doposud největší ICO provedl Telegram, poskytovatel služeb okamžitých zpráv. Během soukromého ICO získala společnost registrovaná ve Velké Británii více než 1,7 miliardy dolarů.

 

Jak funguje ICO?

Počáteční nabídka mincí je propracovaný proces, který vyžaduje hluboké znalosti technologie, financí a práva.

Hlavní myšlenkou ICO je využití decentralizovaných systémů blockchainové technologie při získávání kapitálu, které sladí zájmy různých zúčastněných stran.

 

Jednotlivé fáze procesu ICO jsou uvedeny níže:

 

1) Identifikace investičních cílů

Každé ICO začíná záměrem společnosti získat kapitál. Společnost identifikuje cíle své fundraisingové kampaně a vytváří relevantní materiály o společnosti nebo projektu pro potenciální investory.

 

2) Vytváření tokenů

Dalším krokem v počáteční nabídce mincí je vytvoření tokenů. Tokeny jsou v podstatě reprezentace aktiva v blockchainu. Tokeny jsou zaměnitelné a obchodovatelné.

Neměli by být zaměňováni s kryptoměnami, protože tokeny jsou pouze úpravami stávajících kryptoměn. Na rozdíl od akcií tokeny obecně neposkytují majetkový podíl ve společnosti.

Místo toho většina tokenů doručí svým majitelům určitý podíl na produktu nebo službě vytvořené společností.

Tokeny se vytvářejí pomocí specifikovaných blockchainových platforem. Proces vytváření tokenů je relativně jednoduchý, protože společnost není povinna psát kód od nuly, jako při vytváření nové kryptoměny.

Místo toho existující blockchainové platformy, které provozují stávající kryptoměny, jako je Ethereum, umožňují vytváření tokenů s menšími úpravami kódu.

 

3) Propagační kampaň

Současně společnost obvykle vede propagační kampaň, která má přilákat potenciální investory. Kampaně se běžně provádějí online, aby se dosáhlo co největšího dosahu investorů.

V současné době však několik velkých online platforem, jako je Facebook a Google, zakazuje reklamu ICO.

 

4) Počáteční nabídka

Po vytvoření jsou tokeny nabízeny investorům. Nabídka může být strukturována do několika kol.

Společnost pak může výtěžek z ICO použít na uvedení nového produktu nebo služby, zatímco investoři mohou očekávat, že získané tokeny využijí k tomu, aby z tohoto produktu či služby mohli těžit, nebo počkat na zhodnocení hodnoty tokenů.

 

Předpisy regulující ICO

Počáteční nabídka mincí je ve světě financí a technologií zcela novým fenoménem. Zavedení ICO mělo v posledních letech významný dopad na procesy získávání kapitálu.

Regulační orgány po celém světě však nebyly připraveny na zavedení nového modelu fundraisingu v oblasti financí.

Přístupy k regulaci počáteční nabídky mincí se v různých zemích liší. Například vlády Číny a Jižní Koreje zakazují ICO.

Mnoho evropských zemí, stejně jako Spojené státy a Kanada, pracuje na vývoji konkrétních předpisů upravujících proces ICO.

Zároveň již existují publikované pokyny, které upravují ICO v řadě zemí, včetně Austrálie, Nového Zélandu, Hongkongu a Spojených arabských emirátů (SAE).

 

Proč některé ICO selžou?

Initial Coin Offering se za poslední rok stal nesmírně populárním. Existují pro to nejméně dva důvody.

Prvním je rostoucí přijetí kryptoměn, které kromě transakcí umožňují další funkce, jako jsou inteligentní smlouvy, a druhým je skutečnost, že ICO představuje mnohem jednodušší způsob získávání finančních prostředků ve srovnání s tradičními finančními nástroji.

Každá mince však má dvě strany. Pravdou zůstává, že více než polovina ICO zažívá neúspěch. Některé statistiky říkají, že procento dokonce stoupá až na 90 %.

Analýzy ukázaly, že pouze třetina ICO, která dosáhla cílů financování, nakonec uvedla svůj finanční výsledek z ICO.

A pokud neexistuje žádná zpráva, pravděpodobně to znamená, že ICO skutečně selhalo.

Než do ICO pustíte, musíte si to velmi pečlivě promyslet.

Jaké jsou vaše finanční cíle? Rychle získat peníze nebo vytvořit stabilní a udržitelný obchodní model?

Investovat do ICO

Nadšenci kryptoměn mají často silné ideologické postoje a budou investovat pouze do těch ICO, které jsou v souladu s jejich zájmy i etickými standardy.

Chtějí se podílet na narušení tradičního průmyslu a ekonomiky a ti nejchytřejší z nich budou provádět vlastní výzkumy, známé v krypto světě jako DYOR (Do Your Own Research).

Proto jsou schopni snadno detekovat podezřelé obchodní aktivity. Aby byl váš potenciální ICO úspěšný, musí se shodovat mnoho věcí.

V následujícím textu se podíváme na všechny aspekty, které je třeba zahrnout, aby nedošlo k selhání.

Nebo přesněji řečeno, pokusíme se popsat všechny rysy katastrofických ICO.

 

7 znaků katastrofických ICO

 

Neexistence cílových skupin

Počáteční nabídka mincí selhává již během prvních kroků, protože produkt, služba nebo řešení nemají skutečnou tržní poptávku.

Bez ohledu na to, jak vzrušující je vize, pokud pro ni není dobře definovaná cílová skupina, nebo pokud existuje jen malé nebo žádné publikum, pak se ICO mine účinkem.

 

Cíle posouvající hranice schopností

Všechny ICO slibují velké plány, které však nejsou realistické.

Mezi varovné signály patří například příliš ambiciózní rozsah projektu (nesoulad mezi stávající infrastrukturou a tím, čeho chce společnost dosáhnout). Zejména z pohledu potenciálních investorů.

Čím větší příslib, tím více zdrojů bude nutné investovat do marketingových aktivit, strojírenství, programování a podobně.

 

Špatná značka a špatný marketing

Síla je v detailech.

Ač se to na první pohled nezdá, potenciální investoři hledí na velké množství aspektů dané platformy nebo webu – ať už se jedná o výběr barev, kvalitu grafického designu, gramatickou správnost, způsob komunikace na sociálních sítích apod.

Zásadní je vybudovat identitu značky, povědomí a základnu uživatelů, a to ještě před samotným ICO.

Průběžné měření výsledků, studium návyků a potřeb cílového uživatele má také zásadní význam.

 

Nekvalitní nebo zcela anonymní tým vývojářů

Úspěch projektu závisí na odborných znalostech, dovednostech, zkušenostech a charakteru lidí, které na projektu pracují. Nejen pokud jde o dosažení cílů, ale také o vnímání projektu ze strany investorů.

Potenciální investoři kontrolují vývoj a celkové pozadí, jako je finanční historie a současná výkonnost. Tým složený z anonymních vývojářů také na věrohodnosti nepřidává.

 

Netransparentnost je vždy podezřelá

Zde se dostáváme k otázce transparentnosti.

Pokud je pro návštěvníka obtížné nebo nemožné najít podrobné informace o ICO a celkově o společnosti, chybí kontaktní údaje apod., pak to v potenciálních investorech budí jen podezření, že jde pouze o další podvod.

 

Chybný software

Každý nový token je vytvořen pomocí softwarové platformy nebo počítačového kódování.

Pokud není provedeno dostatečné testování a není zajištěno, aby byla platforma zcela bezpečná, způsobí to nejistotu u budoucích investorů.

 

Neoriginální start-up

K propagaci  ICO a nalákání cílové skupiny, je zapotřebí najít způsob, jak vystoupit z davu. Například síť Ethereum to v roce 2014 dokázalo, a proto bylo jeho ICO nadmíru úspěšné.

Z Etherea se stala osvědčená síť, která byla testována během mnoha let při obchodování uskutečněným miliardami obchodníků.

Ethereum disponuje velkou a angažovanou globální komunitu a největším ekosystém v blockchainu a kryptoměně.

 

TIP: ZAČNĚTE OBCHODOVAT S KRYPTOMĚNAMI

1) Aktivně obchodujte s kryptoměnami přes světového brokera
[VÍCE INFORMACÍ ZDE].

2) Pasivně kopírujte úspěšné investory s kryptoměnami
[VÍCE INFORMACÍ ZDE]

3) Využijte vše v jednom: obchodní platformu, burzu, peněženku, staking, připravená portfolia, demo účet a další
[VÍCE INFORMACÍ ZDE]